logo

Andre ydelser

  • Udtagning af jordprøver og behandling/korttegning. Udarbejdelse af kalkningsplaner.
  • N-min prøver til bestemmelse af mængden af mineraliseret kvælstof i jorden i tidligt forår.
  • Udarbejdelse af forpagtningskontrakt.
  • Sparringspartner i køb og salg af korn, gødning og kemi.
  • Beregning af økonomi i maskininvestering og forpagtning af jord.
  • Miljøansøgning. Ved omlægning eller udvidelse af husdyrproduktionen udarbejdes den nødvendige miljøansøgning og de tilhørende miljøredegørelser. Ved ansøgninger til over 75 DE samarbejdes med specialkonsulenter i vores netværk, som er eksperter på de enkelte fagområder; nyeste staldteknologi, BAT mv.
  • Meddelelse om udskiftning af udspredningsarealer i forbindelse med eksisterende miljøtilladelse.
  • Naturplaner.
Kartoffelmark
kn-mark.dk v/Karsten Nielsen · Marienlystvej 22, Virklund · 8600 Silkeborg
Tlf.: 2143 2414 · E-post: klik her (eller brug kontakt-siden)
[ Layout: ornit.dk ]